Tỷ giá ngày 26-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5600 21,6200 21,5600
 AUD 16,6210 17,0120 16,7210
 CAD 17,3890 17,9240 17,5470
 JPY 1780 1830 1800
 EUR 23,2130 23,6890 23,2830
 CHF 22,2790 22,8270 22,4360
 GBP 32,2770 33,0700 32,5040
 SGD 15,9190 16,3760 16,0310
 THB 6470 6800 6470
 MYR - 6,0920 5,9640
 DKK - 3,2090 3,0860
 HKD 2,7370 2,8160 2,7560
 INR - 3480 3310
 KRW - 200 200
 KWD - 73,1330 70,3170
 NOK - 2,8350 2,7260
 RUB - 4740 3840
 SEK - 2,5430 2,4600

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,630 0 21,640 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-04-2015

1USD = 0