Tỷ giá ngày 26-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,48015 21,54015 21,48015
 AUD 16,75332 17,00625 16,85532
 CAD 17,044126 17,423121 17,199127
 JPY 1792 1822 1812
 EUR 23,526257 23,856250 23,597258
 CHF 22,346180 22,706172 22,504181
 GBP 31,793230 32,304219 32,017232
 SGD 15,52669 15,90263 15,63570
 THB 6481 6750 6481
 MYR - 5,91815 5,84217
 DKK - 3,22831 3,12932
 HKD 2,7383 2,7932 2,7574
 INR - 351-1 337-1
 KRW - 220 180
 KWD - 73,062148 70,836177
 NOK - 2,82139 2,73539
 RUB - 4239 3468
 SEK - 2,58220 2,51821

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,610 -10 21,630 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 26-03-2015

1USD = 0