Tỷ giá ngày 26-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,280-5 22,350-5 22,280-5
 AUD 15,93672 16,17977 16,03273
 CAD 16,255218 16,620227 16,403220
 JPY 195-2 199-1 197-2
 EUR 24,381-26 24,678-21 24,454-27
 CHF 22,249-44 22,611-39 22,406-44
 GBP 30,893194 31,396204 31,111195
 SGD 15,72537 16,04541 15,83637
 THB 6130 6390 6130
 MYR - 5,3393 5,2691
 DKK - 3,345-3 3,243-3
 HKD 2,834-1 2,8920 2,854-1
 INR - 331-1 318-1
 KRW - 190 180
 KWD - 75,399-92 73,089-106
 NOK - 2,62713 2,54712
 RUB - 3316 2705
 SEK - 2,655-10 2,589-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 -20 22,330 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 26-02-2016

1USD = 21,899 -4