Tỷ giá ngày 26-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,290-30 22,360-30 22,290-30
 AUD 15,367-66 15,602-64 15,460-67
 CAD 15,389-100 15,734-99 15,529-101
 JPY 1860 1900 1880
 EUR 24,012-24 24,304-19 24,084-24
 CHF 21,736-94 22,090-91 21,889-95
 GBP 31,335-146 31,845-142 31,556-147
 SGD 15,402-18 15,716-15 15,511-18
 THB 6090 6340 6090
 MYR - 5,2410 5,172-1
 DKK - 3,294-3 3,193-4
 HKD 2,826-6 2,883-6 2,846-6
 INR - 3360 323-1
 KRW - 200 190
 KWD - 74,655-51 72,367-66
 NOK - 2,5870 2,5080
 RUB - 304-11 249-9
 SEK - 2,640-2 2,575-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,480 -30 22,510 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 26-01-2016

1USD = 21,898 -12