Tỷ giá ngày 26-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3200 21,3800 21,3200
 AUD 16,703-131 16,955-133 16,804-131
 CAD 16,896-94 17,271-96 17,049-95
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 23,804-69 24,090-70 23,876-69
 CHF 23,879-363 24,312-369 24,047-365
 GBP 31,70494 32,21495 31,92895
 SGD 15,626-64 16,005-66 15,737-65
 THB 6421 6691 6421
 MYR - 5,947-22 5,871-22
 DKK - 3,272-11 3,173-10
 HKD 2,717-1 2,771-1 2,736-1
 INR - 3550 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 73,54233 71,30232
 NOK - 2,793-23 2,708-23
 RUB - 361-13 295-11
 SEK - 2,606-3 2,542-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,425 5 21,445 5

Tỷ giá trung tâm ngày 26-01-2015

1USD = 0