Tỷ giá ngày 25-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,470-47 22,540-7 22,470-47
 AUD 16,158-68 16,53246 16,255-69
 CAD 15,992-45 16,47869 16,137-45
 JPY 184-1 1890 185-1
 EUR 24,321-184 24,810-14 24,394-185
 CHF 22,430-154 22,9733 22,589-155
 GBP 33,167-57 33,970178 33,401-58
 SGD 15,744-108 16,1893 15,855-109
 THB 609-4 6401 609-4
 MYR - 5,2812 5,172-34
 DKK - 3,3739 3,244-14
 HKD 2,853-19 2,9331 2,873-19
 INR - 3490 333-2
 KRW - 190 190
 KWD - 75,67358 72,787-454
 NOK - 2,640-2 2,539-19
 RUB - 358-3 310-5
 SEK - 2,7265 2,638-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,660 0 22,690 0

Tỷ giá trung tâm ngày 25-12-2015

1USD = 0