Tỷ giá ngày 25-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,152-26 17,46830 17,256-26
 CAD 18,099-45 18,56115 18,263-45
 JPY 1750 1791 1770
 EUR 25,867-14 26,26371 25,944-14
 CHF 21,390-3 21,89368 21,541-3
 GBP 32,87833 33,516142 33,11033
 SGD 15,901-17 16,34035 16,013-18
 THB 637-1 6661 637-1
 MYR - 6,1749 6,075-11
 DKK - 3,57114 3,4512
 HKD 2,717-6 2,7813 2,736-6
 INR - 3450 330-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,425136 71,922-103
 NOK - 2,923-6 2,824-15
 RUB - 44710 3647
 SEK - 2,779-2 2,702-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,570 30 21,590 20

Tỷ giá trung tâm ngày 25-12-2014

1USD = 0