Tỷ giá ngày 25-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4500 22,520-10 22,4500
 AUD 16,182177 16,428183 16,279178
 CAD 16,64960 17,02265 16,80061
 JPY 1811 1851 1831
 EUR 23,81266 24,10372 23,88466
 CHF 21,89341 22,24946 22,04841
 GBP 33,542-97 34,088-91 33,778-97
 SGD 15,804141 16,126148 15,916142
 THB 6183 6443 6183
 MYR - 5,38293 5,31291
 DKK - 3,26810 3,1679
 HKD 2,862-3 2,920-2 2,882-3
 INR - 3460 3320
 KRW - 200 190
 KWD - 75,124-174 72,822-185
 NOK - 2,6462 2,5651
 RUB - 3814 3334
 SEK - 2,6162 2,5512

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,610 -20 22,640 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 25-11-2015

1USD = 0