Tỷ giá ngày 25-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,39040 21,4000 21,39040
 AUD 18,095-265 18,377-260 18,205-266
 CAD 18,651-105 19,074-99 18,821-106
 JPY 1790 1820 1810
 EUR 26,43397 26,763111 26,51397
 CHF 21,85783 22,30896 22,01184
 GBP 33,18871 33,73788 33,42272
 SGD 16,187-41 16,587-34 16,301-41
 THB 6400 6671 6400
 MYR - 6,436-8 6,350-11
 DKK - 3,63816 3,52614
 HKD 2,7253 2,7814 2,7443
 INR - 3530 3390
 KRW - 210 180
 KWD - 74,748105 72,43768
 NOK - 3,2000 3,101-2
 RUB - 526-9 430-7
 SEK - 2,91412 2,84110

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,430 10 21,450 10

Tỷ giá trung tâm ngày 25-11-2014

1USD = 0