Tỷ giá ngày 25-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3400 22,2600
 AUD 16,0590 16,3010 16,1560
 CAD 16,8130 17,1860 16,9650
 JPY 1820 1860 1840
 EUR 24,6180 24,9120 24,6920
 CHF 22,6910 23,0550 22,8510
 GBP 33,9720 34,5170 34,2110
 SGD 15,8840 16,2030 15,9960
 THB 6170 6430 6170
 MYR - 5,3210 5,2530
 DKK - 3,3780 3,2750
 HKD 2,8400 2,8970 2,8600
 INR - 3510 3370
 KRW - 200 200
 KWD - 74,9830 72,7020
 NOK - 2,7370 2,6540
 RUB - 3980 3470
 SEK - 2,6780 2,6120

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,230 -60 22,270 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 25-10-2015

1USD = 0