Tỷ giá ngày 25-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2350 21,2850 21,2350
 AUD 18,4190 18,6960 18,5300
 CAD 18,6700 19,0850 18,8400
 JPY 1940 1980 1960
 EUR 26,7000 27,0210 26,7800
 CHF 22,0100 22,4540 22,1650
 GBP 33,7050 34,2470 33,9420
 SGD 16,4050 16,8020 16,5200
 THB 6430 6700 6430
 MYR - 6,5220 6,4380
 DKK - 3,6710 3,5590
 HKD 2,7040 2,7580 2,7230
 INR - 3550 3410
 KRW - 220 180
 KWD - 74,3420 72,8010
 NOK - 3,2860 3,1860
 RUB - 5670 4640
 SEK - 2,9660 2,8930

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,260 10 21,280 10

Tỷ giá trung tâm ngày 25-10-2014

1USD = 0