Tỷ giá ngày 25-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,1655 24,5355 24,1955
 AUD 15,251-28 15,900-29 15,405-28
 CAD 17,607-30 18,357-32 17,785-31
 JPY 160-1 169-1 161-1
 EUR 25,2745 26,661-20 25,5295
 CHF 26,174-29 27,289-31 26,439-30
 GBP 29,055-15 30,292-16 29,349-16
 CNY 3,266-1 3,406-1 3,299-1
 SGD 17,384-4 18,125-4 17,560-4
 THB 5980 6901 6641
 MYR - 5,2614 5,1484
 DKK - 3,5471 3,4161
 HKD 3,0383 3,1683 3,0693
 INR - 304-1 293-1
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,85870 78,70667
 NOK - 2,3152 2,2202
 RUB - 2432 -
 SEK - 2,23711 2,14611

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,320 40 24,400 50

Tỷ giá trung tâm ngày 25-09-2023

1USD = 24,076 16