Tỷ giá ngày 25-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,51010 22,5470 22,51010
 AUD 16,085-136 16,365-153 16,183-137
 CAD 16,783-20 17,196-36 16,936-21
 JPY 1861 1901 1881
 EUR 25,815110 26,18588 25,893110
 CHF 23,746118 24,18499 23,914119
 GBP 35,158219 35,805191 35,406220
 SGD 15,83656 16,19243 15,94857
 THB 6213 6493 6213
 MYR - 5,361-19 5,280-14
 DKK - 3,54812 3,43214
 HKD 2,8710 2,936-2 2,8910
 INR - 3481 3331
 KRW - 190 190
 KWD - 76,2699 73,77673
 NOK - 2,802-16 2,711-13
 RUB - 3604 3144
 SEK - 2,766-4 2,692-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 30 22,900 80

Tỷ giá trung tâm ngày 25-08-2015

1USD = 0