Tỷ giá ngày 25-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,5114 16,7594 16,6114
 CAD 16,713-57 17,084-59 16,865-58
 JPY 207-1 211-1 209-1
 EUR 24,290-115 24,581-116 24,363-115
 CHF 22,298-66 22,701-67 22,455-66
 GBP 28,965-212 29,430-215 29,170-213
 SGD 16,208-67 16,468-68 16,322-67
 THB 625-1 651-1 625-1
 MYR - 5,504-37 5,433-36
 DKK - 3,342-16 3,240-15
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 200
 KWD - 76,402-101 73,515-97
 NOK - 2,650-17 2,569-17
 RUB - 383-4 313-3
 SEK - 2,610-18 2,546-17

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -10 22,320 10

Tỷ giá trung tâm ngày 25-07-2016

1USD = 21,881 0