Tỷ giá ngày 25-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,704-31 16,955-31 16,805-31
 CAD 17,364-122 17,750-125 17,522-123
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 24,209-83 24,499-84 24,282-83
 CHF 23,007-188 23,376-191 23,169-189
 GBP 33,836-223 34,380-227 34,074-225
 SGD 16,033-5 16,356-5 16,147-5
 THB 6330 6600 6330
 MYR - 5,847-6 5,772-6
 DKK - 3,322-10 3,220-10
 HKD 2,7781 2,8341 2,7971
 INR - 3500 3360
 KRW - 200 200
 KWD - 73,337-32 71,104-31
 NOK - 2,834-4 2,748-4
 RUB - 445-3 388-3
 SEK - 2,683-7 2,617-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,820 10 21,840 10

Tỷ giá trung tâm ngày 25-06-2015

1USD = 0