Tỷ giá ngày 25-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3005 22,3705 22,3005
 AUD 15,927102 16,167104 16,024103
 CAD 16,78993 17,16195 16,94194
 JPY 200-1 204-1 202-1
 EUR 24,725-49 25,021-49 24,799-49
 CHF 22,26812 22,62612 22,42512
 GBP 32,267165 32,785167 32,494166
 SGD 15,97938 16,30139 16,09239
 THB 6131 6391 6131
 MYR - 5,48025 5,41025
 DKK - 3,403-7 3,299-7
 HKD 2,8392 2,8962 2,8592
 INR - 3431 3301
 KRW - 200 190
 KWD - 76,73334 73,83433
 NOK - 2,72016 2,63815
 RUB - 3765 3074
 SEK - 2,72318 2,65617

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,320 10 22,350 20

Tỷ giá trung tâm ngày 25-05-2016

1USD = 21,921 8