Tỷ giá ngày 25-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,26010 22,33010 22,26010
 AUD 16,994-92 17,250-98 17,097-93
 CAD 17,31455 17,69852 17,47156
 JPY 198-1 202-1 200-1
 EUR 24,881-89 25,179-96 24,956-90
 CHF 22,579-22 22,941-27 22,738-22
 GBP 31,829187 32,340182 32,054188
 SGD 16,260-34 16,588-38 16,375-34
 THB 622-1 648-1 622-1
 MYR - 5,748-9 5,674-8
 DKK - 3,422-13 3,318-11
 HKD 2,8362 2,8941 2,8562
 INR - 347-1 334-1
 KRW - 210 190
 KWD - 76,554-67 73,661-48
 NOK - 2,751-10 2,667-9
 RUB - 372-3 304-2
 SEK - 2,770-2 2,702-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 0 22,300 10

Tỷ giá trung tâm ngày 25-04-2016

1USD = 21,870 19