Tỷ giá ngày 25-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5600 21,6200 21,5600
 AUD 16,621-52 17,01289 16,721-52
 CAD 17,389-140 17,9246 17,547-141
 JPY 1780 1831 1800
 EUR 23,213-89 23,689107 23,283-89
 CHF 22,279-120 22,82768 22,436-121
 GBP 32,27776 33,070352 32,50477
 SGD 15,919-25 16,376110 16,031-25
 THB 647-5 6801 647-5
 MYR - 6,09219 5,964-31
 DKK - 3,20912 3,086-14
 HKD 2,737-13 2,81610 2,756-13
 INR - 348-1 331-4
 KRW - 200 200
 KWD - 73,133511 70,317-93
 NOK - 2,83523 2,726-1
 RUB - 474-1 384-4
 SEK - 2,5430 2,460-20

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,630 0 21,640 0

Tỷ giá trung tâm ngày 25-04-2015

1USD = 0