Tỷ giá ngày 25-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,260-10 22,330-10 22,260-10
 AUD 16,57934 16,83638 16,67934
 CAD 16,567-4 16,9420 16,717-4
 JPY 194-1 198-1 196-1
 EUR 24,702-32 25,009-27 24,776-32
 CHF 22,576-33 22,949-28 22,735-33
 GBP 31,128114 31,642123 31,348115
 SGD 16,049-13 16,380-10 16,162-13
 THB 618-1 644-1 618-1
 MYR - 5,5834 5,5093
 DKK - 3,393-4 3,288-4
 HKD 2,835-1 2,8940 2,855-1
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,689127 73,758106
 NOK - 2,6691 2,5861
 RUB - 3633 2973
 SEK - 2,721-8 2,652-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 0 22,350 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 25-03-2016

1USD = 21,879 -3