Tỷ giá ngày 25-02-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,900-10 23,110-10 22,930-10
 AUD 17,877100 18,623104 18,057101
 CAD 17,94399 18,693103 18,124100
 JPY 211-2 222-2 213-2
 EUR 27,149-1 28,567-1 27,423-1
 CHF 24,753-52 25,787-54 25,003-52
 GBP 31,73929 33,06530 32,05929
 CNY 3,4943 3,6403 3,5293
 SGD 17,0230 17,7340 17,1950
 THB 6780 7810 7530
 MYR - 5,758-3 5,639-2
 DKK - 3,8360 3,6970
 HKD 2,894-2 3,015-2 2,924-2
 INR - 3300 3170
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,920-60 75,939-58
 NOK - 2,80425 2,69124
 RUB - 3132 -
 SEK - 2,840-2 2,726-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-02-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,780 30 23,830 30

Tỷ giá trung tâm ngày 25-02-2021

1USD = 23,130 -2