Tỷ giá ngày 25-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,285-25 22,355-25 22,285-25
 AUD 15,863-33 16,102-37 15,959-33
 CAD 16,03780 16,39378 16,18381
 JPY 1960 200-1 1980
 EUR 24,407-5 24,699-11 24,481-5
 CHF 22,29349 22,65145 22,45050
 GBP 30,699-189 31,192-199 30,916-190
 SGD 15,688-13 16,004-17 15,799-13
 THB 6130 6390 6130
 MYR - 5,3368 5,2689
 DKK - 3,348-2 3,246-1
 HKD 2,835-3 2,892-4 2,855-3
 INR - 332-1 319-1
 KRW - 190 180
 KWD - 75,491-177 73,194-155
 NOK - 2,614-26 2,535-25
 RUB - 3240 2650
 SEK - 2,6651 2,5991

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 -30 22,350 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 25-02-2016

1USD = 21,903 2