Tỷ giá ngày 25-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3350 21,3850 21,3350
 AUD 16,609241 16,859245 16,709242
 CAD 16,872223 17,247228 17,026225
 JPY 1771 1811 1791
 EUR 24,06287 24,35188 24,13587
 CHF 22,25419 22,61219 22,41119
 GBP 32,67678 33,20279 32,90679
 SGD 15,51564 15,89265 15,62564
 THB 6441 6711 6441
 MYR - 5,93931 5,86231
 DKK - 3,3019 3,2008
 HKD 2,7180 2,7730 2,7370
 INR - 3511 3371
 KRW - 220 180
 KWD - 73,437124 71,199120
 NOK - 2,86315 2,77614
 RUB - 3792 3102
 SEK - 2,5787 2,5156

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,480 80 21,500 90

Tỷ giá trung tâm ngày 25-02-2015

1USD = 0