Tỷ giá ngày 25-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,320-40 22,390-40 22,320-40
 AUD 15,434-122 15,665-123 15,527-122
 CAD 15,489-8 15,833-8 15,630-8
 JPY 1870 1900 1880
 EUR 24,036-51 24,324-52 24,108-51
 CHF 21,830-106 22,180-107 21,984-106
 GBP 31,482-76 31,987-77 31,704-76
 SGD 15,420-50 15,730-51 15,529-50
 THB 608-1 634-1 608-1
 MYR - 5,241-13 5,174-13
 DKK - 3,297-7 3,197-6
 HKD 2,832-5 2,889-5 2,852-5
 INR - 337-1 323-1
 KRW - 200 190
 KWD - 74,706-19 72,433-18
 NOK - 2,587-2 2,508-2
 RUB - 3157 2576
 SEK - 2,642-2 2,577-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,510 10 22,540 20

Tỷ giá trung tâm ngày 25-01-2016

1USD = 21,910 2