Tỷ giá ngày 25-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3200 21,3800 21,3200
 AUD 16,8340 17,0880 16,9360
 CAD 16,9900 17,3680 17,1440
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 23,8740 24,1600 23,9450
 CHF 24,2410 24,6810 24,4120
 GBP 31,6100 32,1190 31,8330
 SGD 15,6910 16,0710 15,8010
 THB 6410 6680 6410
 MYR - 5,9690 5,8920
 DKK - 3,2830 3,1830
 HKD 2,7180 2,7720 2,7370
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 73,5090 71,2700
 NOK - 2,8170 2,7310
 RUB - 3740 3060
 SEK - 2,6090 2,5440

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,420 10 21,440 10

Tỷ giá trung tâm ngày 25-01-2015

1USD = 0