Tỷ giá ngày 24-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5170 22,5470 22,5170
 AUD 16,22663 16,48664 16,32463
 CAD 16,03765 16,40966 16,18265
 JPY 1851 1881 1861
 EUR 24,50531 24,82432 24,57931
 CHF 22,58548 22,97049 22,74448
 GBP 33,22496 33,79198 33,45897
 SGD 15,85212 16,18713 15,96313
 THB 613-1 639-1 613-1
 MYR - 5,2790 5,2060
 DKK - 3,3643 3,2583
 HKD 2,8710 2,9320 2,8920
 INR - 3491 3351
 KRW - 190 190
 KWD - 75,61575 73,24072
 NOK - 2,64115 2,55815
 RUB - 3616 3155
 SEK - 2,72114 2,65114

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,660 30 22,690 10

Tỷ giá trung tâm ngày 24-12-2015

1USD = 0