Tỷ giá ngày 24-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,179-30 17,437-30 17,282-30
 CAD 18,14323 18,54624 18,30824
 JPY 175-1 178-1 177-1
 EUR 25,881-98 26,191-99 25,959-98
 CHF 21,393-74 21,824-75 21,544-74
 GBP 32,845-131 33,374-133 33,077-132
 SGD 15,919-60 16,305-62 16,031-61
 THB 6380 6650 6380
 MYR - 6,1652 6,0862
 DKK - 3,558-16 3,449-15
 HKD 2,723-1 2,778-1 2,742-1
 INR - 345-1 331-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,2880 72,0250
 NOK - 2,9281 2,8391
 RUB - 4379 3577
 SEK - 2,7812 2,7122

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,540 10 21,570 10

Tỷ giá trung tâm ngày 24-12-2014

1USD = 0