Tỷ giá ngày 24-11-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,624-1 24,854-1 24,654-1
 AUD 16,321234 17,015244 16,486236
 CAD 18,13230 18,90332 18,31531
 JPY 1743 1843 1763
 EUR 25,202268 26,611283 25,457271
 CHF 25,727282 26,822294 25,987284
 GBP 29,226459 30,469478 29,521463
 CNY 3,397-10 3,542-10 3,432-10
 SGD 17,58522 18,33323 17,76322
 THB 6091 7031 6771
 MYR - 5,52938 5,41137
 DKK - 3,54638 3,41537
 HKD 3,0972 3,2292 3,1282
 INR - 3160 3030
 KRW 160 200 180
 KWD - 83,71738 80,49636
 NOK - 2,55445 2,45043
 RUB - 40010 -
 SEK - 2,43148 2,33246

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-11-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,870 -80 24,940 -110

Tỷ giá trung tâm ngày 24-11-2022

1USD = 23,672 -2