Tỷ giá ngày 24-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4500 22,5300 22,4500
 AUD 16,00533 16,24534 16,10134
 CAD 16,58945 16,95746 16,74045
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 23,74731 24,03132 23,81831
 CHF 21,85239 22,20339 22,00639
 GBP 33,638-56 34,178-57 33,876-56
 SGD 15,66315 15,97816 15,77416
 THB 6150 6410 6150
 MYR - 5,28921 5,22121
 DKK - 3,2584 3,1594
 HKD 2,8650 2,9220 2,8850
 INR - 3460 3320
 KRW - 200 190
 KWD - 75,2980 73,0070
 NOK - 2,6448 2,5648
 RUB - 377-5 329-4
 SEK - 2,6145 2,5495

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,630 0 22,660 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-11-2015

1USD = 0