Tỷ giá ngày 24-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,35015 21,40015 21,35015
 AUD 18,360142 18,637148 18,471143
 CAD 18,757152 19,173159 18,927153
 JPY 1790 1820 1810
 EUR 26,336-154 26,652-149 26,415-154
 CHF 21,773-131 22,212-128 21,927-132
 GBP 33,11746 33,64954 33,35046
 SGD 16,22818 16,62122 16,34218
 THB 6390 6660 6390
 MYR - 6,44431 6,36129
 DKK - 3,622-20 3,512-20
 HKD 2,7222 2,7773 2,7412
 INR - 3531 3390
 KRW - 210 180
 KWD - 74,64336 72,36918
 NOK - 3,200-8 3,103-9
 RUB - 53516 43713
 SEK - 2,903-15 2,831-15

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,420 0 21,440 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-11-2014

1USD = 0