Tỷ giá ngày 24-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2350 21,2850 21,2350
 AUD 18,419-17 18,696-17 18,530-17
 CAD 18,67062 19,08563 18,84063
 JPY 194-1 198-1 196-1
 EUR 26,70032 27,02132 26,78032
 CHF 22,01032 22,45432 22,16532
 GBP 33,705-27 34,247-27 33,942-27
 SGD 16,405-54 16,802-55 16,520-55
 THB 643-2 670-2 643-2
 MYR - 6,522-19 6,438-19
 DKK - 3,6715 3,5595
 HKD 2,704-1 2,758-1 2,723-1
 INR - 3550 3410
 KRW - 220 180
 KWD - 74,34234 72,80133
 NOK - 3,28622 3,18621
 RUB - 567-8 464-7
 SEK - 2,9667 2,8937

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,260 10 21,280 10

Tỷ giá trung tâm ngày 24-10-2014

1USD = 0