Tỷ giá ngày 24-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,1600 24,5300 24,1900
 AUD 15,2780 15,9290 15,4330
 CAD 17,6380 18,3890 17,8160
 JPY 1600 1700 1620
 EUR 25,2680 26,6820 25,5240
 CHF 26,2040 27,3190 26,4680
 GBP 29,0710 30,3090 29,3640
 CNY 3,2680 3,4070 3,3010
 SGD 17,3880 18,1290 17,5640
 THB 5970 6890 6640
 MYR - 5,2560 5,1440
 DKK - 3,5450 3,4140
 HKD 3,0360 3,1650 3,0660
 INR - 3050 2930
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,7880 78,6380
 NOK - 2,3130 2,2180
 RUB - 2420 -
 SEK - 2,2260 2,1350

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,280 0 24,350 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-09-2023

1USD = 24,060 0