Tỷ giá ngày 24-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,45510 22,51510 22,45510
 AUD 15,503-176 15,736-178 15,597-177
 CAD 16,628-69 16,996-71 16,779-70
 JPY 1850 1880 1860
 EUR 24,990196 25,290199 25,066197
 CHF 22,76424 23,12924 22,92524
 GBP 33,939-143 34,484-145 34,178-144
 SGD 15,589-2 15,903-2 15,699-2
 THB 6080 6340 6080
 MYR - 5,2100 5,1430
 DKK - 3,42826 3,32326
 HKD 2,8632 2,9212 2,8842
 INR - 347-1 333-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,688159 73,386154
 NOK - 2,720-37 2,638-36
 RUB - 376-3 328-2
 SEK - 2,7128 2,6458

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,560 20 22,600 40

Tỷ giá trung tâm ngày 24-09-2015

1USD = 0