Tỷ giá ngày 24-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,190-10 21,240-10 21,190-10
 AUD 18,640-59 18,921-69 18,753-59
 CAD 18,868-80 19,287-91 19,039-80
 JPY 1920 1960 1940
 EUR 27,043-21 27,368-34 27,125-21
 CHF 22,262-27 22,711-38 22,419-27
 GBP 34,361-10 34,914-27 34,603-10
 SGD 16,4965 16,897-3 16,6135
 THB 645-1 672-1 645-1
 MYR - 6,5884 6,5047
 DKK - 3,718-5 3,605-3
 HKD 2,700-1 2,755-2 2,719-1
 INR - 355-1 341-1
 KRW - 230 190
 KWD - 74,624-105 73,077-68
 NOK - 3,392-7 3,288-5
 RUB - 6155 5034
 SEK - 3,005-3 2,931-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 -10 21,270 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 24-09-2014

1USD = 0