Tỷ giá ngày 24-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,50040 22,5477 22,50040
 AUD 16,222-63 16,518-26 16,320-64
 CAD 16,804-120 17,232-83 16,956-121
 JPY 1854 1895 1864
 EUR 25,706601 26,097670 25,783603
 CHF 23,628417 24,084480 23,795420
 GBP 34,93915 35,61498 35,18615
 SGD 15,780-1 16,14936 15,891-1
 THB 6191 6462 6191
 MYR - 5,379-53 5,294-65
 DKK - 3,53790 3,41879
 HKD 2,8717 2,93814 2,8917
 INR - 347-3 332-3
 KRW - 190 190
 KWD - 76,260521 73,703333
 NOK - 2,81837 2,72430
 RUB - 356-10 310-10
 SEK - 2,77079 2,69371

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 70 22,820 20

Tỷ giá trung tâm ngày 24-08-2015

1USD = 0