Tỷ giá ngày 24-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,7630 16,0000 15,8580
 CAD 16,4810 16,8470 16,6310
 JPY 1730 1770 1750
 EUR 23,6680 23,9520 23,7400
 CHF 22,4160 22,7760 22,5740
 GBP 33,3900 33,9270 33,6260
 SGD 15,6980 16,0140 15,8080
 THB 6130 6380 6130
 MYR - 5,7670 5,6930
 DKK - 3,2470 3,1480
 HKD 2,7770 2,8330 2,7970
 INR - 3480 3340
 KRW - 190 190
 KWD - 73,1270 70,9000
 NOK - 2,7030 2,6200
 RUB - 4170 3640
 SEK - 2,5730 2,5100

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,890 0 21,910 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-07-2015

1USD = 0