Tỷ giá ngày 24-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7805 21,8405 21,7805
 AUD 16,73536 16,98637 16,83636
 CAD 17,48665 17,87466 17,64566
 JPY 1740 1770 1750
 EUR 24,292-94 24,583-95 24,365-94
 CHF 23,194-85 23,567-86 23,358-85
 GBP 34,059-18 34,606-18 34,299-18
 SGD 16,038-50 16,361-51 16,151-51
 THB 6330 6600 6330
 MYR - 5,854-13 5,778-13
 DKK - 3,332-13 3,231-13
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 3500 3360
 KRW - 200 200
 KWD - 73,369-7 71,135-7
 NOK - 2,839-19 2,752-19
 RUB - 448-1 391-1
 SEK - 2,691-13 2,624-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,810 10 21,830 10

Tỷ giá trung tâm ngày 24-06-2015

1USD = 0