Tỷ giá ngày 24-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,29520 22,36520 22,29520
 AUD 15,825-158 16,063-160 15,921-159
 CAD 16,696-70 17,066-72 16,848-71
 JPY 2011 2051 2031
 EUR 24,774-95 25,070-96 24,848-95
 CHF 22,256-25 22,613-25 22,413-25
 GBP 32,102110 32,617112 32,328111
 SGD 15,941-38 16,261-39 16,053-38
 THB 612-2 638-2 612-2
 MYR - 5,455-70 5,385-69
 DKK - 3,410-14 3,306-13
 HKD 2,8372 2,8942 2,8572
 INR - 342-1 329-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,69943 73,80142
 NOK - 2,704-20 2,622-19
 RUB - 371-1 303-1
 SEK - 2,705-12 2,639-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 0 22,330 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-05-2016

1USD = 21,913 0