Tỷ giá ngày 24-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7700 21,8300 21,7700
 AUD 17,0580 17,3150 17,1610
 CAD 17,6190 18,0100 17,7790
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 24,1940 24,4840 24,2670
 CHF 23,1620 23,5340 23,3260
 GBP 33,8010 34,3440 34,0400
 SGD 16,2120 16,5390 16,3260
 THB 6410 6680 6410
 MYR - 6,1310 6,0520
 DKK - 3,3210 3,2200
 HKD 2,7770 2,8330 2,7970
 INR - 3510 3370
 KRW - 200 200
 KWD - 73,4340 71,1980
 NOK - 2,9480 2,8580
 RUB - 4860 3970
 SEK - 2,6720 2,6070

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,855 25 21,870 10

Tỷ giá trung tâm ngày 24-05-2015

1USD = 0