Tỷ giá ngày 24-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5605 21,6205 21,5605
 AUD 16,672150 16,923153 16,773151
 CAD 17,529191 17,918195 17,688193
 JPY 1791 1821 1801
 EUR 23,302361 23,582365 23,372362
 CHF 22,400417 22,760423 22,557420
 GBP 32,201135 32,718138 32,427136
 SGD 15,944139 16,265142 16,057140
 THB 652-1 679-1 652-1
 MYR - 6,07369 5,99568
 DKK - 3,19750 3,09949
 HKD 2,7502 2,8052 2,7692
 INR - 349-2 335-2
 KRW - 200 200
 KWD - 72,622122 70,410119
 NOK - 2,81241 2,72740
 RUB - 47515 38813
 SEK - 2,54343 2,48042

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,630 0 21,640 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-04-2015

1USD = 0