Tỷ giá ngày 24-02-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9100 23,1200 22,9400
 AUD 17,7779 18,5199 17,9569
 CAD 17,84433 18,58934 18,02433
 JPY 212-1 223-1 214-1
 EUR 27,149-13 28,568-14 27,423-14
 CHF 24,804-269 25,841-280 25,055-271
 GBP 31,710126 33,035131 32,030127
 CNY 3,491-1 3,637-1 3,526-1
 SGD 17,02327 17,73428 17,19527
 THB 678-1 782-1 754-1
 MYR - 5,7610 5,6420
 DKK - 3,835-3 3,697-3
 HKD 2,8960 3,0170 2,9250
 INR - 3300 3170
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,9800 75,9980
 NOK - 2,7788 2,6678
 RUB - 3111 -
 SEK - 2,841-1 2,728-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-02-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,750 -20 23,800 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 24-02-2021

1USD = 23,132 -8