Tỷ giá ngày 24-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3600 22,4300 22,3600
 AUD 15,5550 15,7890 15,6490
 CAD 15,4970 15,8410 15,6380
 JPY 1870 1910 1890
 EUR 24,0870 24,3750 24,1590
 CHF 21,9360 22,2880 22,0900
 GBP 31,5570 32,0640 31,7800
 SGD 15,4700 15,7810 15,5790
 THB 6090 6340 6090
 MYR - 5,2540 5,1870
 DKK - 3,3040 3,2030
 HKD 2,8360 2,8940 2,8560
 INR - 3380 3240
 KRW - 200 190
 KWD - 74,7250 72,4510
 NOK - 2,5890 2,5100
 RUB - 3070 2510
 SEK - 2,6440 2,5790

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,500 10 22,520 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-01-2016

1USD = 21,908 0