Tỷ giá ngày 23-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5170 22,5470 22,5170
 AUD 16,1637 16,4237 16,2617
 CAD 15,97231 16,34332 16,11731
 JPY 1840 1880 1860
 EUR 24,47434 24,79234 24,54834
 CHF 22,53768 22,92169 22,69569
 GBP 33,128-74 33,694-75 33,362-74
 SGD 15,839-8 16,174-8 15,951-8
 THB 6130 6400 6130
 MYR - 5,279-1 5,206-1
 DKK - 3,3604 3,2554
 HKD 2,8721 2,9321 2,8921
 INR - 3480 3340
 KRW - 190 190
 KWD - 75,540-25 73,168-24
 NOK - 2,6268 2,5448
 RUB - 3541 3091
 SEK - 2,70715 2,63815

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,630 -50 22,680 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 23-12-2015

1USD = 0