Tỷ giá ngày 23-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,208-48 17,467-49 17,312-48
 CAD 18,120-79 18,523-81 18,285-80
 JPY 1760 1790 1770
 EUR 25,978-77 26,290-78 26,057-78
 CHF 21,467-56 21,900-57 21,618-56
 GBP 32,977-111 33,507-112 33,209-111
 SGD 15,979-7 16,367-7 16,092-7
 THB 6380 6640 6380
 MYR - 6,163-17 6,084-17
 DKK - 3,573-12 3,464-11
 HKD 2,7230 2,7780 2,7420
 INR - 3460 3320
 KRW - 220 180
 KWD - 74,288-73 72,025-71
 NOK - 2,927-21 2,838-20
 RUB - 42810 3508
 SEK - 2,779-23 2,710-22

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,530 50 21,560 60

Tỷ giá trung tâm ngày 23-12-2014

1USD = 0