Tỷ giá ngày 23-11-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,625-2 24,855-2 24,655-2
 AUD 16,08781 16,77184 16,25081
 CAD 18,10294 18,87298 18,28595
 JPY 1711 1811 1731
 EUR 24,934143 26,328151 25,186144
 CHF 25,446183 26,528191 25,703185
 GBP 28,767127 29,991132 29,058128
 CNY 3,40713 3,55313 3,44213
 SGD 17,56343 18,31045 17,74143
 THB 6083 7024 6764
 MYR - 5,491-1 5,374-1
 DKK - 3,50820 3,37819
 HKD 3,095-6 3,226-6 3,126-6
 INR - 3150 3030
 KRW 160 190 180
 KWD - 83,67998 80,46095
 NOK - 2,50933 2,40732
 RUB - 390-6 -
 SEK - 2,38415 2,28714

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-11-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,950 0 25,050 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-11-2022

1USD = 23,672 -2