Tỷ giá ngày 23-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3350 21,3850 21,3350
 AUD 18,2180 18,4880 18,3280
 CAD 18,6050 19,0140 18,7740
 JPY 1790 1820 1810
 EUR 26,4900 26,8020 26,5690
 CHF 21,9040 22,3410 22,0590
 GBP 33,0710 33,5950 33,3040
 SGD 16,2100 16,5990 16,3240
 THB 6400 6660 6400
 MYR - 6,4140 6,3330
 DKK - 3,6420 3,5320
 HKD 2,7200 2,7740 2,7390
 INR - 3530 3390
 KRW - 210 170
 KWD - 74,6070 72,3510
 NOK - 3,2090 3,1110
 RUB - 5190 4250
 SEK - 2,9180 2,8460

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,420 10 21,440 10

Tỷ giá trung tâm ngày 23-11-2014

1USD = 0