Tỷ giá ngày 23-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,26020 22,34020 22,26020
 AUD 16,059117 16,301119 16,156118
 CAD 16,81376 17,18678 16,96577
 JPY 182-1 186-1 184-1
 EUR 24,618-475 24,912-480 24,692-476
 CHF 22,691-277 23,055-281 22,851-279
 GBP 33,972-24 34,517-24 34,211-24
 SGD 15,88494 16,20396 15,99695
 THB 6174 6434 6174
 MYR - 5,32191 5,25390
 DKK - 3,378-64 3,275-62
 HKD 2,8403 2,8973 2,8603
 INR - 3512 3372
 KRW - 200 200
 KWD - 74,983-40 72,702-39
 NOK - 2,737-31 2,654-30
 RUB - 3985 3475
 SEK - 2,678-34 2,612-34

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,230 -60 22,270 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 23-10-2015

1USD = 0