Tỷ giá ngày 23-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,23515 21,28515 21,23515
 AUD 18,436-25 18,714-25 18,547-25
 CAD 18,608-34 19,022-35 18,777-35
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 26,668-165 26,988-167 26,748-165
 CHF 21,978-122 22,421-125 22,133-123
 GBP 33,732-107 34,274-109 33,969-108
 SGD 16,459-8 16,858-8 16,575-8
 THB 6451 6721 6451
 MYR - 6,541-14 6,457-14
 DKK - 3,666-22 3,554-22
 HKD 2,7053 2,7593 2,7243
 INR - 3551 3411
 KRW - 220 180
 KWD - 74,30810 72,76810
 NOK - 3,264-22 3,165-21
 RUB - 5760 4700
 SEK - 2,959-16 2,886-16

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 0 21,270 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-10-2014

1USD = 0