Tỷ giá ngày 23-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,679-157 15,914-159 15,774-158
 CAD 16,697-6 17,067-7 16,848-6
 JPY 1840 1880 1860
 EUR 24,794-137 25,091-139 24,869-138
 CHF 22,740-86 23,105-87 22,900-87
 GBP 34,082-312 34,629-317 34,322-315
 SGD 15,591-78 15,905-80 15,701-79
 THB 609-5 634-5 609-5
 MYR - 5,210-60 5,143-59
 DKK - 3,401-19 3,298-18
 HKD 2,8621 2,9191 2,8821
 INR - 348-1 334-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,529-8 73,232-8
 NOK - 2,757-12 2,673-11
 RUB - 3781 3301
 SEK - 2,703-20 2,637-20

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,540 20 22,560 10

Tỷ giá trung tâm ngày 23-09-2015

1USD = 0