Tỷ giá ngày 23-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2000 21,2500 21,2000
 AUD 18,6990 18,9900 18,8120
 CAD 18,9480 19,3780 19,1200
 JPY 1920 1960 1940
 EUR 27,0640 27,4030 27,1460
 CHF 22,2890 22,7490 22,4460
 GBP 34,3710 34,9410 34,6140
 SGD 16,4910 16,8990 16,6070
 THB 6460 6730 6460
 MYR - 6,5840 6,4960
 DKK - 3,7230 3,6080
 HKD 2,7010 2,7570 2,7200
 INR - 3560 3410
 KRW - 230 190
 KWD - 74,7280 73,1450
 NOK - 3,3980 3,2930
 RUB - 6100 4990
 SEK - 3,0080 2,9320

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,260 30 21,280 30

Tỷ giá trung tâm ngày 23-09-2014

1USD = 0