Tỷ giá ngày 23-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4600 22,5400 22,4600
 AUD 16,2850 16,5440 16,3830
 CAD 16,9240 17,3140 17,0770
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 25,1040 25,4270 25,1800
 CHF 23,2120 23,6050 23,3750
 GBP 34,9240 35,5160 35,1700
 SGD 15,7810 16,1130 15,8920
 THB 6180 6440 6180
 MYR - 5,4330 5,3590
 DKK - 3,4460 3,3390
 HKD 2,8640 2,9240 2,8840
 INR - 3500 3350
 KRW - 190 190
 KWD - 75,7390 73,3700
 NOK - 2,7810 2,6940
 RUB - 3660 3200
 SEK - 2,6910 2,6220

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 50 22,800 80

Tỷ giá trung tâm ngày 23-08-2015

1USD = 0